Zasady bezpieczenstwa w metrze

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w regionie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, jakie muszą spełnić produkty używane w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie wszystkie dania skończone na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć współpraca z regułą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą poradę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla konkretnego towaru winny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w przemyśle. Głównie dostarczają do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W porządku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest odpowiednie urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny być również zawarte będące informacje: grupa i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do wymogów konkretnego przedsiębiorstwa i zaczynać na wartość jego szanse finansowych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w zestawieniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.