Zamkniecie firmy a kredyt

W wypadku gdy chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy zająć się nie tylko kwestiami związanymi często z działalnością, lecz jednocześnie kasą fiskalną. Nie można ot właśnie o niej zapomnieć, mimo że stosujemy ją jako szpiega, który poszukuje nasz obrót gotówką a jaka zapewni wszystkim wiedz Urzędowi Skarbowemu, gdy ulegnie taka problem.

Kasa fiskalna i zakończenie działalności? To wydarzenie stawia sobie tak wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest przewidziany w Zdecydowaniu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w kwestii kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały cykl życia kasy fiskalnej, nawet od momentu jej stanięcia u producenta. Regulują te proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A więc w świadomość rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i fiskalny okresowy, w okresie 7 dni od zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dzieło odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy i złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z list. Na jeden koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały czas pracy kasy. Należy uczynić tegoż w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie stawia na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej. Jak że się domyślasz, raporty uważają na punkcie porównanie tego, co stało odczytane z kasy spośród tym, co oferował w umowach miesięcznych czy kwartalnych. By uniknąć niezbyt miłej sytuacji dobrym planem będzie wydrukowanie raportu za czas sprzedaży, który porównasz ze własnymi deklaracjami VAT. Będziesz stanowił możliwość nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd. Warto jeszcze dodać, że przy składaniu wniosku do naczelnika urzędu o dziele odczytu pamięci fiskalnej przekazujemy informację, czyli jako podatnik korzystaliśmy z pociechy na kwotę fiskalną. Musimy jeszcze wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kasa była stosowana krócej niż 3 lata, musimy to dokonać zwrotu ulgi, z której użyli przy zakupie kasy fiskalnej. Jak widzisz, zakończenie prace i kasy finansowej to konkretne przedsiębiorstwo, jakiego będziesz wymagał się podjąć. Jeśli zakończenie pracy, a tym tymże zlikwidowanie kasy fiskalnej, zaszło w sezonie gorszym niż 3 lata - będziemy wymagali oddać ulgę, którą dostaliśmy na kwotę fiskalną.