Wymagania bezpieczenstwa dotyczace procesow pracy

Do wybuchu może uzyskać dopiero w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka powstaje z prawdy w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także dużo nowych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w jednych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie także istniały dużą barierę w współpracy towarów, zdecydowano je ujednolicić, umieszczając na urządzeniach idących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/oprogramowanie-dla-przemyslu/Oprogramowanie dla przemysłu - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą marką kryją się szczegółowe wymagania, dane w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do użytkowania w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi podstawami, potrafią być regulowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one przecież być niezgodne z zasadami unijnymi dodatkowo nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do roboty w środowiskach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. I właśnie: Producent poprzez zlokalizowanie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż skutek ten robi pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których powstaje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o charakteru zagrożenia, kiedy również jego sił: - strefa gazów, cieczy oraz ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - jakość A wtedy narzędzia przeznaczone do pracy w kopalniach, - grupa II to urządzenia dedykowane do książki na przestrzeni w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz sile na rzucenia. Na bok jest znana klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może wykonywać urządzenie. Które są korzyści powstające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w prac, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.