Wybuch z pieca weglowego

zarządzanie produkcjąSage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją | Systemy ERP | POLKAS

Mianem wybuchu określa się gwałtowne wydzielenie sporych mierze energii. Wydarzenie to niesie ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury i ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (najczęściej jest więc grom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez sensu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie dziedziny są zagrożone wybuchem? Najczęściej należą do nich powierzchnie, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kontaktuje się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, stojących w postaci gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich występują za duże temperatury. Warto wiedzieć, że w sferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą spowodować eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak i pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których efekty byłyby niewyobrażalne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a dodatkowo naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby uniknąć wyżej wymienionym szkodom, należy absolutnie nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest warta przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały opracowane specjalne ustawy, informacji oraz normy, których projektem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W miejscach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który umożliwi bezpieczeństwo chodzących w nich wszystkim.