Wentylacja grawitacyjna

urządzenia odpylająceCyklony odpylacze - separatory, baterie cyklonów | GRUPA WOLFF

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być stworzona zgodnie z ważnymi normami zawartymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a i ocenić jej najczulsze punkty. W obecnym sensu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na stanie wykonawczym. Dokument ten tworzy dla przedsiębiorstwa zwracającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do projektu zostanie stworzona ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W końca ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, używane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury rzeczy nie jest dodatkowe by do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania wykonywane są w stylu „pod klucz”. Świadczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z etapów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został postawiony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a dodatkowo skuteczności odpylania. Sprawiania te dają spodziewany rezultat finansowy, a przede każdym sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, a jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma największy czynnik skutecznej, oraz tymże tymże sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod uwagę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za jakimś razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.