Uziemienie otokowe

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszystkiego typu obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w maksymalnym stopniu zmniejszają ryzyko wybuchu lub zapłonu innego typu substancji palnych w skutku przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może dać zapłon mieszaniny cieczy i gazu a tym jednym powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. By istniałoby ostatnie możliwe przewożone konstrukcje powinny zawierać prawe uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego standardu uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego rodzaju proste uziemienia wyrażają się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Przewody stosowane w uziemieniu prezentują się niską opornością elektryczną oraz bardzo dużą odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej trudne uziemienie będące system ochronie, który zezwala na transport lub dozowanie produktu jedynie w czasie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy używa się tego rodzaju uziemienia? Najczęściej stosuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek i na dowód elementów instalacji procesowych. Do stworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego typu substancji łatwopalnych. W okresie ingerencji w treści łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i robi się w towarzystwie substancji łatwopalnych, powraca do powstania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest właściwie dobry zacisk a odpowiednio dobrany kabel, dający szansę przewodzenia ładunku elektrycznego do celu uziemienia. Ważne stanowi więc, że stosowane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo wymagające wytyczne, wyznaczone na odległości testów. Obecnie najlepsze efekty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.