Uziemienie naturalne

Uziemienie to absolutna dobra metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi.
Uziemienie istnieje wtedy proces robiący się z przewodnika, jakim jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro.
Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą także w efekcie tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji wysyłając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie daje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających.
Są oryginalne typy uziemień. Do ważnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, proste i ochronne.

comarch optima downloadProgram do zarządzania firmą - Comarch ERP Optima

W całości uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i podają do przyłączania odgromowych procesów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i dają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w sensach uziemieniowych.
Zaciski ze względu na swoją konstrukcję wyróżnia się na linie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo – zaprasowywane.
Rodzaj zastosowanego zacisku natomiast jego struktura determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić zrobione starannie i osiągać wymagania dla połączenia elektrycznego.
W ostatnim punktu daje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych takich połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne winny być łączone z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy.
Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego sposobu nadrzędna jest wiedza oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające dopiero na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej i potrafią ulec uszkodzeniu.