Urzadzenie do pakowania prozniowego media markt

Próżniowe pakowanie żywności jest najwydajniejszym systemem na bezpieczeństwo jej przed zepsuciem. Z ostatniej drogi korzystają, zarówno, producenci, jak i gospodarstwa domowe. Można dać narzędzia do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają wyniki w worku foliowym, czyli w zbiorniku do tego danym. Urządzenia te powodują zgrzewy na granic worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy produkty garmażeryjne, mogą być kilkakrotnie dłużej przechowywane, zachowując przy tym znakomitą wilgotność, konsystencję, zapach oraz smak, a jednocześnie są zabezpieczone przed przedostaniem się do wnętrza opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni.
Ze względu na technologia działania, można wyodrębnić dwa rodzaje pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową).
Pakowarka komorowa, to urządzenie, w którego wnętrzu odkłada się worek łącznie z wynikiem. Jej wielką wartością jest regulowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu sprawia się powtarzalność procesu pakowania, także możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co stanowi ważne przy pakowaniu dobrych produktów. Wartością jest także możliwość skorzystania w toku produkcji, bardzo tanich worków typu PA/PE, co dobrze ogranicza koszty. Pakowarki komorowe, mogą być następujące funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na zbytu jest długi wybór pakowarek komorowych, co pozwala na jej właściwi dobór, zależny od ilości pakowanych produktów, ich sposobów, i wielkości. Dedykowane są, przede wszystkim, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu.
W pakowarkach bezkomorowych, worek z danym wewnątrz produktem, dostaje się na zewnątrz, i do zabiegu, na listwę zgrzewającą, wydaje się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania przyjmuje się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe zezwalają na pakowanie artykułów o dziwnych kształtach, np. bardzo duża kiełbasa. Wartością istnieje zarówno dużo niższy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, i wadą niższa sprawność i wyższe koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Dane są zwłaszcza dla przeciętnej gastronomii i gospodarstw domowych.