Technologia gastronomiczna test ryby

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego zachowania jest dokumentem, którego głównym obiektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zasięgu systemów ochronnych oraz urządzeń, które odczuwane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede każdym określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a dodatkowo sposoby wykazywania współprac z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa. Kluczową siłę w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgody z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z regułą, jeżeli towar jest zbieżny z normą to domyśla się jego współpracę z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych podawanych w strefach zagrożonych wybuchem wydobywają się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach płynących z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z zastrzeżeniami producent musi mieć o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez urządzenia oraz sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania a systemy ochronne powinny być oczywiście skonstruowane, by jak daleko zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym stanowić projektowane ze znajomością wiedzy technicznej. I ilości i podzespoły urządzeń muszą iść bezpiecznie i razem z informacją producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno stanowić oznaczenie CE. Materiały używane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią być łatwopalne. Pomiędzy nimi a pogodą nie mogą trwać żadne reakcje, które potrafiły stworzyć potencjalny wybuch. Urządzenia oraz sposoby ochronne nie mogą przynieść zranienia lub innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w rezultatu ich dokonywania nie powstaną zbyt wysokie temperatury i promieniowanie. Nie umieją działać zagrożeń elektrycznych oraz nie mogą powodować sytuacji niebezpiecznych.