Tatuaz a zaburzenia psychiczne

Cyklotymia jest oceniana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane podobnie jako stan depresyjny, który jednak zawsze nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość wiele się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na dokładnym zaprezentowaniu, czym stanowi przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając zatem z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Może być elementem zmierzającym do powstania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej wykrycie jest możliwe zawsze w pierwszej a trzeciej fazie życia człowieka, zbiera się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz wykonywa do ważnej destabilizacji w działaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie to stricte leczenie farmakologiczne, odpowiednie do rodzaju działania depresji, bowiem podawane preparaty będą uznawały głównie zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię cechuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Można ją wydać na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką montują się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i problemy z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz minusa wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne wiedzy i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności logicznego myślenia, problemy z uwagą uwagi, agresja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Choroba ta zazwyczaj pojawia się u kobiet, które mają na dwubiegunowość. Gra tym wpływ mają więcej takie czynniki jak wielki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy i i stresujące sytuacje. Ponadto znacznie istotny zysk posiadają i wychowanie i środowisko, w jakiej są potencjalnie chorujące osoby.