Szerokosc strefy zagrozenia na peronie

Ze powodu na ostatnie, iż w regionach Unii Europejskiej obowiązywały inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w wypadku stref zagrożonych wybuchem i urządzeń do służby w ostatnich strefach. Końcem tych odmian jest ogromne zmniejszenie ryzyka bądź jego pełna eliminacja, które zbiera się ze użytkowaniem materiałów w okolicach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a dokładnie mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, jakie musi robić dany produkt, jaki jest przekazany do użytkowania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Głównym celem organizmu jest ujednolicenie procedur zgodności narzędzi oraz stylów obronnych w obecnych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich przepływu na kraju Unii Europejskiej. Ową regułą są objęte wszystkie dania elektryczne i nieelektryczne i systemy ochronne, które będą brane na terenach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą także urządzeń zabezpieczających, latających i zarządzających, które będą traktowane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie pragną korzystać one samodzielnych funkcji, ale przyczyniać się będą do bezpiecznego bycia narzędzi oraz systemów ochronnych, które będą tam używane. Dyrektywa definiuje i możliwość wykazywania zgodności artykułu z wymaganiami ATEX. Wyroby spełniające te chcenia, czyli norm zharmonizowanych z regułą, muszą i dokonywać jej właściwe wymagania. Zastosowanie wartości nie jest obowiązkowa niezbędnością, ale sama procedura zgodności już tak. Chodzi tutaj o zgodność co do zasady realizowanej przez firmę pracującą na podstawie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa potrafią się pojawić wyłącznie w sukcesie urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli należy o te przypadki, to umowy zgodności może w niniejszym przypadku wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak słuchane oraz toż producent będzie ważny w takiej rzeczy za wprowadzenie na rynek swojego wyrobu. Jeżeli należy o główne wymagania, zatem są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dopuszczalna jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc rzeczy a zajęcie na obszarze Unii Europejskiej w droga obligatoryjny i stanowiący istotny charakter.