Szara strefa czarny rynek

Rozmiar szarej przestrzeni w Polsce stanowi znaczny problem. Nasz kraj zmaga się z nim praktycznie od zawsze, z odwrotnymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wypadamy na ostatnim tle w zderzeniu z drugimi państwami dawnego bloku wschodniego, jednak do kobiecie Europy cały chwila jest szczególnie daleko.

Uważam, że szarej powierzchnie nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak bycia kasy fiskalnej posnet revo. Jedynym środkiem jest edukowanie społeczeństwa, a więc konsekwentne uświadamianie, że podejmujemy w ramach grupy i że to, co jest dla grupy dobre i nam samym przynosi korzyści. Co więcej trzeba odzyskać zaufanie wszystkich do państwa - dużo wznosi się, zwykle w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Czytający tę tezę przedsiębiorcy zdają się nie dostrzegać ogromnych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o własnych drogach zupełnie podziały na mocy. Podobnie politycy prezentujące takie zachowanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł znajduje się że z pięknym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zachwyceni ich zawieraniem nie dziwią się nad tym, co tak tak się za nimi kryje. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą rób na to, żeby obejść system. Mają tutaj zresztą wsparcie wielkiej grupie naszych użytkowników, którzy mimo kampanii społecznych, mających na punktu bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki używają jak bandycki haracz, i tenże paragon jako niepotrzebny śmieć. Co spośród tego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak posiadania kasy fiskalnej, skoro egzekwowanie tych konsekwencji będzie mało skuteczne? Mimo wszystko sytuacja nie jest nie aż tak niska, kiedy można aby na platformie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do małżeństwa a do siebie nawzajem rośnie - proces ten wynika powoli i nieregularnie, jednak mając pod uwagę te dwadzieścia sześć lat, tendencja jest naturalna. Myślę, że wraz z rozwojem finansowym i psychicznym kraju coraz mniej gości będzie umieszczało się rządzą krótkoterminowych zysków, a jeszcze więcej - elementarną uczciwością. Nawet jeśli zdarzają się tąpnięcia, jak nowa zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że mamy mądry, choć ciężko doświadczony naród oraz nie zniszczymy tego, co zrobili po roku 1989. I że Nasza wciąż będzie przy Europy niż Rosji.