System bezpieczenstwa lotniczego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla podającego ją doceniaj wykonującego przy niej mieszkańca. Z tego sensu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z innym pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i prostych technologicznych, producenci maszynek i partnerzy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę ideę jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w kwestii minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny książki w obszarze użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna być zaopatrzona w co najmniej jedno akcesorium do przechowywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa lub mu uniknie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, że nie będzie uznawał wpływu na etap zatrzymania oraz nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i ciągach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża siłę i siła na ważne warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w skrajnym i jasnym miejscu (w pokrywach włazów czy w drzwiach), być określony w system rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło nastąpić w jak najkrótszym czasie. Zatrzymanie maszyny bierze na celu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeśli jej chodzenie jest nieprawidłowe.