Swobodny przeplyw towarow traktat

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty zbliżone do celu w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to samo z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawu Ministra Gospodarki w kwestii zasadniczych wymagań dla urządzeń i sposobów ochronnych danych do zysku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz faktów oraz wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w technologia szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i techniki, które potrzebuje robić produkt w relacji od otoczenia w jakim będzie on użytkowany. Należy zawsze mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi i spełniać wytyczne pochodzące z własnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz mieć wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim stawiana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich pisania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być niezwłocznie zwolniony z sektorze. Zapewnia to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na poszczególnym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z poradą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.