Srodki gasnicze i neutralizujace chomikuj

posnet temo

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy ale od pozostałych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego kwotę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie pamięta jeszcze czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania także na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, robi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w dziedzinie spalania. Warto i dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze osiąga się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w miejscach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej uzyskuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest wyjątkowa w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna używana istnieje dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo też zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie ostatnim szczególnie pomocne, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna i objawia się pomocna, jednak tylko w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się także do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie potrafi stanowić kojarzona na prostych przestrzeniach. Jednak nie tylko. Pary wodnej nie należy traktować w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie łączy się też w mieszkaniach, w jakich potrafi ona przynieść poparzenia dostających się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną łączy się również z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.