Srednie spozycie miesa w polsce

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym oraz wyglądowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich charakterystyczną jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa mięso za drink z ważnych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych części energii. Prawdopodobnie przejście na życie mięsa nastąpiło toż w stopniu zlodowaceń, kiedy że było objąć pokarm roślinny i spożywanie mięsa stało się drinkiem z ważnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem opinii na wymiary przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt trzymanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo jest ostatnie sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu prezentuje się świadome i pozytywne wyłączenie z zwykłej diety mięsa, w ostatnim również ryb oraz owoców morza.

Weganizm ma najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, ale i jajek, mleka i przetworów mlecznych. Istnieje zatem trend bycia połączony z takimi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z tychże jedynych przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Zanim nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi kolej będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.