Pyly w atmosferze

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe mają najogromniejsze niebezpieczeństwo dla zdrowia grających w takim środowisku osób.

Ze powodu na wpływ na stan zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym znaczeniem w środowisku emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest dobre zapobieganie przez stosowanie wyjątkowej i społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare oraz mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to pewien z najnaturalniejszych odpylaczy o niewielkich kosztach budowy. Chorobą tego podejścia jest niska skuteczność odpylania, a przeważnie są brane w wymieszaniu z innymi odpylaczami. Dużo silną skutecznością działania charakteryzują się odpylacze filtracyjne. Dawane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z wybranych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w obiekcie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na wynik przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania muszą być wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą mieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony istnieje od gałęzi przemysłu i od określonego zagrożenia.