Przeciwpozarowych

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest urządzeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym jednym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w przestrzeni aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną cenę to jest otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich dopuszczeniem do otoczenia wprowadzane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo może stanowić zwracana w cichych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Poleca się kilka różnych rodzajów urządzeń, jakie mogą stanowić stawiane w terenie bezpłomieniowego odpowietrzania. Są obecne w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uważa za zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest ochrona systemów przed skutkami wybuchu, która postępuje w drodze odciążenia wybuchu. Uważa on zastosowanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie prawdopodobnie żyć z powodzeniem zastosowane więcej w takich insolacjach, w jakich żyje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w dziale przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Że być zastosowany w części sanitarnej oraz w ciągu sterylizacji. Danie potrafi być czyszczone metodą SIP/CIP