Przeciwpozarowy punkt czerpania wody

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest wyposażeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym samym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed zgubnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w strefie aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną wartość to jest otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich dopuszczeniem do grona organizowane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo pewno żyć brana w zamkniętych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Daje się kilka innych rodzajów urządzeń, jakie potrafią być konsumowane w obszarze bezpłomieniowego odpowietrzania. Są to w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uważa za zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest pomoc systemów przed skutkami wybuchu, która następuje w możliwości odciążenia wybuchu. Widzi on wykorzystanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie potrafi stanowić z powodzeniem zastosowane więcej w takich insolacjach, w których żyje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje użycie w rozmiarze przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Może żyć zastosowany w sfery sanitarnej i w toku sterylizacji. Urządzenie pewno istnieć czyszczone metodą SIP/CIP