Prawa i obowiazki rodzica wobec dziecka

Dyrektywa ATEX jest dokumentem, którego podstawowym projektem jest gwarancja stref zagrożonych przed wybuchem. Zasada ta zabiera się do wszelkich urządzeń i sposobów ochronnych, które w środek prosty lub niski mogą doprowadzić do wybuchu metanu lub pyłu węglowego. Zasada ta wyjątkowe znaczenie choruje na przykład dla kopalń, gdzie istnieje znacznie duże ryzyko wybuchu.

Dokument ten reguluje wymagania atex w obszarze omawianych urządzeń. Jednak należy mieć, że są to chcenia ogólne, które mogą stanowić rozwijane innymi dokumentami. Należy pamiętać jednak, iż wymagania specjalne w żaden możliwość nie mogą stanowić różne z Informacją.
Jednym z zastrzeżeń atex jest konieczność sprawdzenia oraz oznakowania urządzenia lub systemu ochronnego pod względem współprace z wymogami bezpieczeństwa. Sprawdzania takiego dokonuje jednostka notyfikacyjna, i każde urządzenie winno stanowić urządzone w znak CE, który winien stanowić zrozumiały dla wszystkiego. Oznaczenie CE ma oddziaływać na bezpieczeństwo użytkowania, ochronę zdrowia oraz ochronę środowiska.
Ponadto urządzenia i sposoby ochronne winnym być zaopatrzone w oznakowanie Ex – czyli specjalistyczne oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego.
Zarówno urządzenia jak i sposoby ochronne, jakie będą pracować/znajdować się w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego powinny być dokonane zgodnie z nauką techniczną. Robi się je na podstawie analizy możliwych uszkodzeń podczas pracy. W obecny tenże sposób muszą zostać stworzone zarówno standardowi jak i elementy.
Urządzenia, systemy ochronne, części, podzespoły należy tworzyć z takich produktów by w żaden droga nie potrafiły się przyczynić do zapłonu. To świadczy, iż nie mogą stanowił łatwopalne, a ponadto nie mogą wchodzić w reakcję chemiczną z treścią wybuchową. Oznacza to, iż w żaden system nie mogą w negatywny sposób wpłynąć na pokrycie przeciwwybuchowe. Pragną być odporne na korozję, wydawanie się, na prąd elektryczny, wytrzymałość mechaniczną oraz skutki temperatur.
Dyrektywa ATEX ma na punktu przede wszystkich ochronę rośnięcia oraz zdrowia ludzkiego.