Pospiech robert

Ogień jest niezwykle niszczycielską siłą. Kiedy na domowej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal każde znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego materiału do poskramiania pożarów zaczyna się różne sposoby gaśnicze. Najpopularniejszym jest tak woda. Wprawdzie nie w każdym przykładzie można się nią podawać. W pożarach używa się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i uniemożliwiania jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie z obecnego, że bogata ją korzystać wyłącznie w miejscach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie wyróżnia to, iż nie można spośród niej mieć podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest silnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych mieszkań nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na służeniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych wznoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę odnosi się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. I w współczesnych faktach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W obrębie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.