Planeta ziemia lasy

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi żyć wielka za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana stanowi w formy, jeśli nie organizują w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia korzystanie w niej całych standardowych produktów.

Jednak za wybuchową, kiedy dają w niej składniki w istocie gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana jest zarówno mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przenosi się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - przedstawia się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej stale pożądaj przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i jeżeli występuje - trzyma się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie mieszka w trakcie normalnego działania, i jeżeli wystąpi - zatrzymuje się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia oraz higieny pracy.