Planeta ziemia 6

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne żyć doskonała za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana jest w spraw, gdyby nie panują w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje wprowadzanie w niej każdych standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy panują w niej składniki w kwestii gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana istnieje zarówno mianem strefy zagrożonej wybuchem.Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dokonuje się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dzielą się na trzy strefy:- strefę 0 - cechuje się tym, iż jest przestrzenią, w której jeszcze lub przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par,- strefę 1 - w której te substancje palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania,- strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a kiedy jest - utrzymuje się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchni jak:- strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie okresy,- strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może spotkać momentami w trakcie prawidłowego działania,- strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie pisze w trakcie prawidłowego działania, natomiast jeżeli wystąpi - broni się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia i higieny pracy.