Para wodna nasycona

Para wodna jest wszechstronnie stosowanym środkiem gaśniczym. Dostosowuje się ją wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na otwartych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para ma niewielki ciężar dobry oraz w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Wyróżnia się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc istnieć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną stosuje się do gaszenia pożarów, jakie mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy że istnieć stosowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie wchodzą w odpowiedź z wodą w pewnych warunkach temperaturowych. Nie pokazane jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produkcie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w okolicy spalania. Najbardziej sprawne i sprawne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kojarzona tylko w obecnych miejscach, co do których planuje się pewność, że nie używają w nich pracownicy. Z opinie na duże ciśnienie gaśnicze para potrafiła być szkodliwa dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.