Oswietlenie led cieple czy zimne

Oświetlenie awaryjne LED w domach użyteczności publicznej widziane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść objęta jest także w przepisach, kiedy również normach połączonych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry narzędzi i osprzętu oraz analizują one myśli dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, jakie należy ustalić w prawidłowo wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy tworzą w współczesnej sprawy błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można wymienić:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na trasie ewakuacyjnej, niepotrzebne zapraszanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w praktyki bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za jedynymi wyjściami ewakuacyjnymi także w powierzchniach szczególnych, a oraz przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o odpowiednim natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w pomieszczeniach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiekcie, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych wartości istniej nie nadają się do grania w dużych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stanów w klasy Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki forma, aby nie powodować przy tym całkowitego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w tłach, gdzie ewakuacja może zaprezentować się bardziej skomplikowana, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego obiektu oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie doskonale wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

instalacje gaśnicze wodne Zobacz naszą stronę www

Zaniechanie dopracowania wzoru i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do działających przepisów że być tragiczne końce nie tylko dla wykonawcy przedsięwzięcia, jednak przede wszystkim dla potencjalnych poszkodowanych w wypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z założenia jest ułatwieniu ewakuacji, dlatego nie wolno bagatelizować niuansów, gdyż potrafią one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej i sposób dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na możliwości ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wyżej wymienionym rozwiązaniom pośrednie jest dopasowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do środka użytkowania konkretnego obiektu.