Odpylacze ze zwezka venturiego

Odpylacz wykonany zgodnie z dyrektywą atex (atex dust collector) przebiega w formie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla przeciętnych i ważnych instalacji odpylających z łatwością rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy w perspektywę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania produktu na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest wybierane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest dawane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są dostępne w czasie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy jest w toku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przystępuje do rozprężenia, co wpływa, że ciężkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pomaga oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega kierowaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co sprawia maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest odpowiednie dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego działalności (on-line) jak a po jego wyłączeniu (off-line).