Odpylacze zastosowanie

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to akt normatywny, który stosuje się również do urządzeń kiedy również stylów kontrole. Omawiane urządzenia dane są w pierwszej wadze do podawania ich w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Dyrektywa obecna istnieje dokumentem Parlamentu Europejskiego i Narady z dnia 23 marca 1994.

Jednak w polskim systemie prawnym została ustalona na platformie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem zasady jest przede każdym zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich zwracających się do narzędzi oraz układów ochronnych oddanych do użytkowania w odległościach zagrożonych wybuchem właśnie metanu czy też pyłu węglowego. Dyrektywa ma przecież zastosowanie także do urządzeń i jeszcze systemów ochronnych oddanych do wykorzystania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że równocześnie omawiana zasada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te zapisuje się do użytku poza omówionymi strefami ale które przychodzą na pewne funkcjonowanie do narzędzi oraz stylów ochronnych oddanych do gruncie w strefach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej dyrektywy nie bierze się między innymi do wyrobów medycznych, które użytkowane są w tle medycznym. Nie używa się jej jednocześnie do sprzętu oddanego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które podjęte są w poszczególnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które spotykają się w Załączniku nr A do dyspozycje 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O małych wymaganiach zwiększających zaufanie oraz kontrolę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy funkcji w zakresach z atmosferą wybuchową". Urządzenia a układy ochronne potrafią być materiałem innych dyrektyw, dotyczących innych elementów i które jeszcze przewidują umieszczenie na nim znaku CE. Znak ten powinien być odpowiedzialny, łatwy i odporny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Bronienie się to dnia 20 kwietnia 2016 r.