Odpylacze cyklonowe zasada dzialania

System odpylania znajduje użycie w gałęziach przemysłu, przejmujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej a w procesach, gdzie konieczne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przemieszczające się cząstki o bardzo małych rozmiarach są zagrożenie dla maszyn i dla zdrowia człowieka (większość spośród nich pamięta oddziaływanie toksyczne), dlatego też skuteczne systemy odpylania są ważny składnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem przychodzą na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę miejsca i poprawianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko i zapobiegać ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

wdrażanie systemów

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w którym przylega do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej natomiast w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w obudowie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w organizm oczyszczania sprężonym powietrzem położony w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle ważną kwestią w sposobach odpylających jest ich szczelność - każda przerwa w rezultatu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności organizmu i zagrożenia. Innym elementem drogim w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich narzędzia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe wpływają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą skutkować i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.