Odpylacze cyklonowe zasada dzialania

System odpylania znajduje użycie w gałęziach przemysłu, przejmujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej a w procesach, gdzie konieczne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przemieszczające się cząstki o bardzo małych rozmiarach są zagrożenie dla maszyn i dla zdrowia człowieka (większość spośród nich pamięta oddziaływanie toksyczne), dlatego też skuteczne systemy odpylania są ważny składnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem przychodzą na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę miejsca i poprawianie bezpieczeństwa pracy.

zawory motylkoweZobacz naszą stronę www

Dust collection system winien być zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko i zapobiegać ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w którym przylega do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej natomiast w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w obudowie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w organizm oczyszczania sprężonym powietrzem położony w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle ważną kwestią w sposobach odpylających jest ich szczelność - każda przerwa w rezultatu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności organizmu i zagrożenia. Innym elementem drogim w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich narzędzia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe wpływają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą skutkować i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.