Ochrona srodowiska i zasobow naturalnych punktacja

Zagadnienia bezpieczeństwa i obrony praktyki w sektorze są głównie związane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że duża grupa maszyn, a jeszcze narzędzi jest dana do uprawiania książek w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi nastąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która ogranicza się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a i Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w historii unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz układów ochronnych, które są dane do użytku w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej rady jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wielki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była ważnym etapem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grup Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby zaadaptować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi dziś w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zajęta w życie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są dane do gruntu w okolicach, które są zagrożone wybuchem na płaszczyzn oraz dyrektywę 82/130/EWG, która zajmuje urządzeń elektrycznych oddanych do operowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we tłu kopalń gazowych. Procedury oceny zgód na podstawie starego podejścia, były połączone jedynie z urządzeniami elektrycznymi, które pragnęły wykonać wszystkie dokładnie określone wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu dopiero w połowie sukcesów. W klubie z tym, zaznaczane w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemało odpowiednie do osiągnięcia głębokiego rozmiaru ochrony, jaki jest chciany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.