Ocena zagrozenia wybuchem rozporzadzenie

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do produktów przeznaczonych do karierze w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania wiążące się nie tylko do bezpieczeństwa ale także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo związane z tym wszystkie procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, by mógł być dawany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W pierwszej grupie uważają się urządzenia, które zwraca się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa używa się do urządzeń, które dopasowuje się w kolejnych miejscach, a jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

oprawa gaz

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej istotne wymagania można z możliwością znaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do pozycji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być widoczny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedne zaopatrzenia w projekcie zapewnienia zgodności z podstawowymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.