Modul program orientasi pelajar

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów grających w oparciu o tą jedną podstawę danych. W relacji od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program gra w towarzystwu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) zaś w grup on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Program Optima pracuje zdecydowanie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z różnymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany jest dla młodych i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z kolejnymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Kupi na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z tytułu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry zaś płace jest dodatkową pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go złączyć z systemem Comarch ERP XL, z systemem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do systemu Optima da na pewną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z sposobem Płatnik, co kupi na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.