Modul program mentor mentee

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów pracujących w oparciu o tą jedyną podstawę danych. W współzależności od środki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program chodzi w gronu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) dodatkowo w grupie on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

serwis urządzeń gastronomicznychSerwis i konserwacja urządzeń gastronomicznych Polkas

Program Optima pracuje tylko w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z dodatkowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu multimedialnego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany stanowi dla przeciętnych oraz małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z pozostałymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwoli na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu narodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry i płace jest następującą funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go skojarzyć z sposobem Comarch ERP XL, z systemem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do systemu Optima da na dobrą organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z zespołem Płatnik, co idzie na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.