Mikroskop i teleskop zestaw

Mikroskopu przyjmuje się do oglądania małych obiektów, które zawsze są niewidoczne gołym okiem, istniej ponad do obserwacji detali mniejszych obiektów. W ostatnich czasach jest szybko dużo sposobów mikroskopów (akustyczny, holograficzny, polaryzacyjny, stereoskopowy także nowe, jednak pierwszy powstały w treści był mikroskop optyczny.

Mikroskopy tego standardu do praktyk badanych obiektów wykorzystują światło dzienne, a za ich ojców wywodzi się syna i ojca - Zachariasza Janssena i Hansa Janssena - Holendrów. Swój pierwszy mikroskop zbudowali około 1590 roku, dawał jedynie 10-krotne powiększenie także z ostatniego sensu nie znalazł zastosowania. Momentu w obecnej dziedzinie dokonał Antonie van Leeuwenhoek, wykonałem on nową metodę szlifowania i polerowania cienkich soczewek, co w rezultacie dawało nawet 270-krotne powiększenie. W niniejszy rozwiązanie Holender usprawnił mikroskop, dzięki czemu trafiło do wielu poznać i wzrostu biologii. Jego mikroskopy były zrobione inaczej niż te znane ze dzisiejszych czasów. Ważna je uznać po prostu za bardzo naturalne szkła powiększające. Mikroskop Leeuwenhoek'a zbudowany był z tylko jednej soczewki, a badany przedmiot kładziono naprzeciwko soczewki, jego miejsce ważna było poprawiać za pomocą dwóch śrób. Sam przyrząd miał długość 3-4 cali czyli około 7-10 centymetrów. Do nowego przełomu w instalacji mikroskopów doszło, gdy użyto w nich elektrony. Pierwszy mikroskop tego typu-mikroskop elektronowy-zbudowali Ernst Rusk i Maks Knoll w 1931 roku w Berlinie. Sama rewolucja krzemowa była zbyt podstawę wykorzystanie mikroskopów elektronowych. dawały one zarazem obserwowanie najmniejszych struktur organelli komórkowych. Z zmiany w roku 1982 został zaprojektowany pierwszy skaningowy mikroskop  tunelowy. Jego organizatorami byli postępujący w Zurychu naukowcy Gerd Binning oraz Heinrich Rohrer. Dzięki takim mikroskopom otrzymuje się trójwymiarowy obraz struktur zestawionych z pojedynczych atomów. Potem opracowano wiele odmian tego mikroskopu zezwalających na badanie spraw w mierze nanometra. Współcześni badacze twierdzą, że rozwój mikroskopii zapoczątkuje rozwój nanotechnologii, która pewno odnaleźć wykonanie i wpłynąć na założeniu wszą dyscyplinę życia.