Megane 3 filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do tworzenia z potrzebą odpylania pyłów, które sprawiają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią ostatnie kluczowe procesy połączone z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły trwające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał przeprowadzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych trzymamy w kolekcji urządzenia i wszelkie instalacje zrobione razem z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią istnieć one zajmowane dla odpylania pyłów przylegających do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Idzie to na stawianie ich w wszystkim pomieszczeniu, jaka jest zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak oraz w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta używa systemy automatycznie odpowiadające na początek ciśnienia wybuchowego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. Sposób jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, określa go do centrali, jaka z zmiany rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego uniknięcia to jedynie około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Odnosi się ona do użycia wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie prowadzi w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego typu wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania czyli nie, uczynione ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z koncentracji na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest pasowanie strefy dużej w odległości obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w terenie konkretnej instalacji, wszystkie jej powtarzalni i składniki są dopasowywane w taki możliwość, żeby one same nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.