Kasa fiskalna sprzedaz

Na początek warto dodać co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy grane w toku gwarancji oraz po upływie gwarancji, a dodatkowo niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

oprogramowanie pc-marketProgram Pc-Market 7 - oprogramowanie Polkas Kraków

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a też usługa w odpowiednim zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W toku potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy a ich synchronizacja z nadrukami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpraca z zapisami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w charakterze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i modułu fiskalnego co do współprace z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zaleceniami pisze w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być wypełniony również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną energia lub z jakiejkolwiek przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kasie fiskalnej, tylko nie wyrejestrował kasy. 2. W porządku przeglądu technicznego zaliczane są przede każdym te momenty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów i których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak wtedy w ciągu przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które kierują na działanie kasy, ani same nie sprawdza, czy pozostałe czynniki wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, natomiast będą toż prace wykonywane poza przeglądem technicznym.