Kasa fiskalna od kiedy

Zgodnie z założeniem do kraju roku 2014 podmiot, którego sprzedaż na sytuację osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekraczała 20.000 zł rocznie, nie był przymuszony do ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących. Jak przemieniły się te przepisy? Czy kasa fiskalna w fabrykach gastronomicznych jest zwykła?

program do księgowości

Od roku 2015 powyższe przepisy przestały być użycie do kobiet skupiających się prowadzeniem małych barów, domów z przygotowywaną żywnością oraz budek z „fast foodami”. W zasada obowiązujących przepisów dobra tego nie rzuca się również wobec podmiotów oferujących usługi połączone z pożywieniem w dużych placówkach gastronomicznych. Chodzi tutaj też o te, które świadczą nasze usługi sezonowo. Podobna rzecz istnieje w sukcesu podmiotów zabierających się przygotowywaniem żywności dla zewnętrznych odbiorców. W układzie ze zmianą przepisów w 2015 roku, na dobę dzisiejszy wszyscy podatnicy trudniący się usługami gastronomicznymi są bezwzględnie zobowiązani do wykorzystywania kasy fiskalnej przy sprzedaży. W aktualnej form nie ma miejsca wielkość lokalu, czy istnieje ostatnie znaczna restauracja, bądź też mały bar, czy pracuje sezonowo czy cały rok. Oznaczania nie posiada więcej wysokość osiąganego dochodu. Na uwadze należy pamiętać fakt, że ustawodawca pomyślał o okresie na wprowadzenie takich kas w dziedzinie gastronomicznej. Stąd też kasę rejestrującą w terenu gastronomicznym powinien było zawrzeć najpóźniej przed dniem 1 marca 2015 roku. Do ostatniego dnia kasa wymagała być szybko zafiskalizowana, zaprogramowana, gotowa do produkcji, a dodatkowo zgłoszona do urzędu skarbowego.  Kasa powinna i mieć zainstalowane oprogramowanie dla gastronomii, z nowymi stawkami VAT dla artykułów z innych kategorii.  Był to pewny warunek do zastosowania z 90% ulgi na zakup kasy rejestrującej.

W sukcesie oferowania usług gastronomicznych, jeśli do 31 grudnia 2014 roku podatnik nie przekroczył limitu obrotów (20 000 zł), kasę fiskalną musiał wprowadzić najpóźniej w prostej pracę 1 marca 2015 roku. Jednak, gdy podatnik prowadzący małą gastronomię przekroczył limit obrotów do zwolnienia z kasy fiskalnej przed 1 stycznia 2015 roku, a nie w grudniu jedynie w listopadzie, to kasę fiskalną musiał wpisać do 1 lutego 2015 roku. Na uwagę zasługuje również fakt obowiązku stosowania kas fiskalnych dla lokali gastronomicznych otwartych po 1 stycznia 2015 roku. Otóż w współczesnych lokalach kasę rejestrującą należy wprowadzić w czasu 2 miesięcy oczekując od końca miesiąca, w którym stała przeprowadzona pierwsza pomoc gastronomiczna.