Kanaly wentylacyjne 150x50

W mieszkaniach o wielkim zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, istnieje wielkie zagrożenie wybuchu. Zatem w wszelkim przedsiębiorstwie przemysłowym wymagane są instalacje zgodne z regułą atex (atex installation), które zajmują zbyt zadanie zwolnić z pomieszczeń pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia. 
Takie instalacje powinny jako najbardziej być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi miejscowe w struktury ramion samonośnych, ssaw i okapów zlokalizowanych w środowiskach zagrożonych.
Należy dbać o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które spędzą z ziemie nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać budowę zaś nie dopuszczać do układania się w wnętrzu dużej liczb zanieczyszczeń.
Instalacja odpylania winna być uziemiona, nie robić w sobie ładunków elektrostatycznych co prawdopodobnie spowodować iskrzenie a wtedy wybuch. Kanały odciągowe są być wyprodukowane ze byliśmy o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny budzić się erozji.
Użyte w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, mają za zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem.
Skutecznym zabiegiem jest łączenie w instalacjach odpylania, systemu gaszenia iskier i pożaru, teraz na wstępie taki sposób przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to winno stanowić dokładne i zgodne z poradą atex. Dodaje się także śluzy, które są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy lekkie a układy samoczyszczące za wysokie natężenie miału w instalacji.
Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń jeszcze są pomieszczeniami dużego ryzyka, chociaż spełniają wszelkie normy dodatkowo są wspólne z określonymi dyrektywami, powinno tam żyć jak najmniej ludzi również toż jedynie osoby, jakie w takich miejscach pracują.
Przestrzeganie wszystkich wartości i norm jest sprawą najważniejszą, i usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem.
Wszelkie meble oraz akcesoria objęte dyrektywą atex tworzą bezpośrednie ulubione oznaczenia i certyfikaty otrzymujące się w stanowisku pracy urządzenia.
Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, dzielimy na dwie grupy:
postępujące w górnictwie,
idące w następnych miejscach.
Ta wyjątkowo istotna dyrektywa chroni wszystkie przedsiębiorstwa.