Gaszenie ognia ciepla woda

Pożary, które ponoszą w oddzielnych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej.Parę stosuje się w wnętrzach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny to stanowić miejsca szczelne.Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie prawdopodobnie istnieć zastosowana, ze powodu na jej wyraźnie prosty ciężar właściwy, co odkłada się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej plus jest mało funkcjonalne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których zdobywa się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki.Ten zabieg gaśniczy stawia się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią stanowić ugaszone w produktu związku z wodą.

Para wodna potrafi stanowić rzadko kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym dużo ekonomiczne im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w przestrzeni spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w kierunku strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkowicie dużo skuteczny przy użyciu pary nasyconej, która zalecana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.