Gastronomia tom 1

Wychodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to marka interaktywnego procesu szkolenia, robiącego się za pośrednictwem technik połączonych z naukami psychologicznymi. Istnieje to typ szkolenia pracowników polegający na tworzeniu procesu decyzyjnego w charakterze odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co pomaga swym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzroście oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego typu zainteresowania są coachowie, którzy tworzą ze swoimi facetami na innych płaszczyznach np. w kontaktu spośród ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a ponadto omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z drugimi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie właściwszych decyzji, pełniejsze zajmowanie ich własnych predyspozycji, określenie swoich projektów i skupienie na optymalizacji działań dążących do ich kupienia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym punktem jest poprawienie pewności siebie klienta tudzież okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego osobiste poglądy i zasoby intelektualne. Innymi częściami charakterystycznymi w szkoleniach dla  pracowników w organizacji coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych zasad; nie uczy ludzi, tylko leczy im w ciągu przygotowywania się; jest sporządzony na podstawie pytań i stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; obiektem jest przeprowadzanie do konkretnego wprowadzania zmian.