Funkcjonalnosc programu komputerowego

Program Enova ma wiele modułów, które mogą być odpowiednie w korporacji czy w biurze w moc aspektach jego grania. Moduł Kadry natomiast Płace pomaga w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Jest on często aktualizowany do dziś obowiązujących w Polsce przepisów. Określa go zrozumiały i nietrudny w obsłudze interfejs graficzny, jest te w cali kompatybilny z pakietem MS Office.

firmy inżynierskie kraków

Moduł Księga Podatkowa jest natomiast odpowiedzialny za obsługę firmy w kwestii ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań nowych i starych. To przy jego uwag organizowane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Pomaga on i ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala klientom na rejestrację zdarzeń związanych ze materiałami trwałymi. Moduł widoczny jest też za ewidencję wartości niematerialnych oraz wyposażenia. Możliwe jest przeprowadzanie swoistego terminarza zdarzeń, które są skojarzone z obecnymi sposobami. Pracę z modułem można podjąć w pewnym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury leczy w procesie wystawiania dokumentów sprzedaży i decydowania cenników i pobierania wiedz o kontrahentach firmy. Aplikacja Handel pomaga jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Niezmiernie ważnym składnikiem jest więcej CRM (Customer Relations Management). Widzi on oddane o klientach, ale daje też obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa służy do księgowania, dokumentowania i budowania innego rodzaju sprawozdań. Urządzenie toż w szerokim stopniu usprawnia codzienną czynność księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe jest zbyt zadanie wspomagać obsługę i rozliczanie delegacji wewnętrznych i innych. W sporym stopniu ułatwia on bycie przedsiębiorstwa na tym miejscu. Enova cennik jest pasowany sam do każdej firmy. Czynniki brane pod opiekę do wysokość przedsiębiorstwa oraz wybór modułów. Istnieje wyjątkowo możliwy dostań w 3 wersjach: srebrna, jasna i platynowa.