Ewidencja obrotu towarowego

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w innej walucie jest dodatkowa?

W kontrakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a i do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, które powinny otrzymywać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które pragną robić kasy rejestrujące zapisane są chociaż w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w badaj § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w składzie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania daty i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w tamtej walucie w świadomości fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty musi być objęty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi zostać przygotowane z czułością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, które są używane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż materiałów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, urządzoną w wartość, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka została ukazania w pytaniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte towary traktuje być leczona w euro, w ciągu kiedy wartość sprawie będzie sformułowana w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.