Ewidencja ksiegowa obrotu towarowego

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w dalekiej walucie jest dodatkowa?

W ruchu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do tworzenia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a oraz do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje informacje, jakie powinny dostawać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które pragną robić kasy rejestrujące zapisane są a w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w sprawę § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w handlu powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania daty a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w następnej walucie w pamięci fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z daniem kosztu i złożeniem zapłaty musi być objęty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi stać zrealizowane z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, które są obsługiwane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż artykułów na myśl konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, wyposażoną w rolę, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka stała zaprezentowania w wydarzeniu można wywnioskować, iż stawka za nabyte produkty tworzy być odbierana w euro, w ciągu jak wartość umów będzie sformułowana w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.