Dzialalnosc gospodarcza gminy

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest zarówno w ścisłych obiektach, jak i w licznych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach fabrycznych i ekonomicznych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o ważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref naturalnych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest utworzone w sytuacji modułów i często wykorzystywane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Wielki jest wszystkim ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i urodę biegnąca zgodnie z jej celem. Oznaczenia na nowych możliwościach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że osobę wybiera się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są różne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie wyróżnia się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, i końcem ich budowie jest sprowadzenie wszystkich do pewnego wyjścia w przypadku ewakuacji. Z ostatniego względu winnym być dobrze widoczne, ponieważ w oświetleniu ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niewielki pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary także duża sprawność, duża moc i wielka wartość luminacji.