Dyrektywa unijna mifid

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie pragną istnieć zaspokojone przez wszystkie produkty, jakie są oddane do używania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w konkretnych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może docierać do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wpisana w bycie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, które jest uzależnione z użyciem dowolnego towaru w zakresach, w jakich może przekraczać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgodności z częściami atex także za dostosowanie danego towaru do aktualnych prawd. Atest atex jest wymagany w wypadku produktów, jakie widzą się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem stanowi wtedy przestrzeń, gdzie układa się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do szkoły takich substancji określa się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Mogą toż być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w przypadku, kiedy duża porcja energii czerpiąca z efektywnego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przystępuje do wybuchu, który ma ważne zagrożenie dla utrzymania i zdrowia ludzkiego.