Dyrektywa ue art 196

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do produktów przeznaczonych do praktyki w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania ograniczające się nie jedynie do bezpieczeństwa a zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

turbovac

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto związane z ostatnim wszystkie procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne narzędzie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, aby mógł być kojarzony w strefach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W początkowej części otrzymują się urządzenia, które przypisuje się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część uzyskuje się do urządzeń, które bierze się w własnych miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń zarabiających w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej powszechne wymagania ważna z łatwością odnaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do książce w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić stały, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub samo narzędzia w końcu zapewnienia zgodzie z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.