Dorobek naukowy do doktoratu

Mini-Market Insoft istnieje to program kasowy stworzony dla biznesów, jakie są zarządzane z centrali sieci. Wszystkie działania personelu w interesach są skierowane na obsługę klientów i sprzedaż, natomiast inne akcji są zautomatyzowane i zmniejszone. Sklep oprogramowanie PC-Market Insoft w Bazie oraz Mini-Market Insoft w marketach to rozwiązania opracowane z pamięcią o obsłudze sieci sklepów własnych, bądź piszących funkcję w standardu franczyzowym. W takim systemie rolę punktu charakterystycznego dla rozwiązania Mini-Market spełnia oprogramowanie PC-Market.

Dzięki takiej konstrukcji mamy okazja automatycznego czerpania spośród ludzi składników i funkcjonalności oprogramowania PC-Market. Centrala sieci może nadzorować pracę każdego sklepu, przeprowadzać analizy, oraz co za tym idzie, podejmować decyzje dotyczące przeładowania sklepu towarami, zarządzania asortymentem oraz cenami.

Co wybiera system Mini-Market Insoft? Panel systemu Mini-Market Insoft, że być używany na urządzeniach dotykowych. Produkty mogą być zaprezentowane a potrafią stanowić przekazane ich parametry, można nadawać im usunięcia.

Dzięki wpisywaniu dostaw w radzie i potwierdzaniu poprawności dostaw w handlu przy wykorzystaniu kolektorów oszczędzasz masa czasu.

Obsługa systemów lojalnościowych, które wsparte są na rabatach i elementach. Zasady określane są centralnie, a odczytanie karty automatycznie zatwierdza reguły rabatowe na umowach.

System idzie na podgląd stanów artykułów w sezonie rzeczywisty, dzięki czemu ważna natychmiastowo zadecydować o kolejnej dostawie, bądź przerzuceniu towaru między sklepami.

Program Mini-Market Insoft obsługuje wersje w wielu językach, co idzie na wprowadzenie jednolitego systemu dla wszystkiej sieci sklepów bez powodu na teren, w jakim się znajdują.

Mini-Market Insoft raportuje cały okres, m.in. jakie sklepy miały zbyty, ile pieniędzy zajmuje się znajdować w walutach w każdym ze sklepów, jaką marżę kupiły na sprzedanych towarach.