Do gaszenia pozarow urzadzen pod napieciem sluza gasnice

Pożary, które wyrastają w oddzielnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę odnosi się w wnętrzach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny wówczas stanowić umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie że być zastosowana, ze powodu na jej niezwykle niski ciężar właściwy, co przemieszcza się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej podobnie jest mało efektywne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których zużywa się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy stosuje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w efekcie kontaktu z wodą.

Para wodna pewno być rzadko kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym dużo pomocne im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w kierunku strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkowicie najbardziej wydajny przy zastosowaniu pary nasyconej, która dawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.