Controlling risk

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/program-do-podatkowej-ksiegi-przychodow-i-rozchodow/

Controlling finansowy jest integralną częścią controllingu w wszystkiej poważnej firmie. Controlling interesuje się ustalaniem zapotrzebowania na środki pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a jeszcze płynnością ekonomiczną i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do naszego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz szersza miara i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można określić, że z controllingiem przechodzimy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w spółce, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który zajmuje działać, że firma działa efektywniej, - Przeprowadzana jest rachunkowość zarządcza, która umożliwia na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej strukturze. Obraca się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a i obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych daje się szczególny nacisk na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, gdyby jesteśmy do rezygnowania z rachunkowością zarządczą.