Certyfikowane jednostki badawcze

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, niezbędne jest kierowani narzędzi oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach działających na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych narzędzi w powierzchniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w obrębie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i wszystkich organizmów ochrony przeciwwybuchowej, używanych w kontaktu z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy i elementy kontrolne, które siedzą w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia otrzymujące się w takich strefach powinny być stosowne certyfikaty, także jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy dania i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt wykorzystywany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do rodziny drugiej wszystkie inne urządzenia. Są toż w szczególności odpylające instalacje ATEX istniejące na przypadek w sektorze drzewnym lub lakierniczym oraz wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca działająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w znaczeniach zagrożonych wybuchami, razem z prawami wprowadzonymi w dyrektywie, winien być dokonany zgodnie z wprowadzonymi w niej wytycznymi, co w realizacji jest doprowadzać do zmniejszenia ryzyka wybuchu i podwyższenia zakresu bezpieczeństwa mieszkańców a narzędzi (oraz środowiska) działających w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.