Biuro rachunkowe myslenice

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy świadczy pomoce w zasięgu rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te pisze na myśl innych podmiotów finansowych i firmy, a jeszcze osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, zobowiązuje się do czynienia obowiązków połączonych z przestrzeganiem prawa podatkowego, prawa pracy, a i praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało wykonane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego sposobu operacje. Moduł Optima jest nierozerwalnie połączony z biurem rachunkowym, dlatego każde wiadomości mogą być doskonalone i synchronizowane na bieżąco. Pozwala to księgowemu podjęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W zależności od skale i charakterze firmy można skorzystać różne moduły które niesie program Optima Biuro Księgowe. A oczywiście np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Pozwala na złożenia z Urzędem Skarbowym, zgodnie z najnowocześniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa zezwala na zachowanie ksiąg zgodnie z najróżniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w sumy zautomatyzowane. Moduł ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w droga elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje możliwość biurom rachunkowym prowadzenia dla kupującego ewidencji środków trwałych, a i wartości prawnych i lekkich. Pozwala dodatkowo na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry natomiast Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowocześniejszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest przydatny w możliwości stacjonarnej i kształcie usługowym dostępnym przez internet.